Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük a Lázók Birtok (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.lazokbirtok.com honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének, illetve a Honlapon található Webáruházból (a továbbiakban: Webáruház) történő megrendelés, vásárlás feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő jogviszony feltételeit.

Kérjük, hogy amennyiben Vásárlónk, illetve Webáruházunk aktív Felhasználója kíván lenni, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1. A Szolgáltató adatai:

A Honlap üzemeltetője, egyben tulajdonosa, és minden, a Honlappal kapcsolatos jog gyakorlásának kizárólagos jogosultja a Lázók Gábor E.V., aki egy magyar jog szerint létrejött egyéni vállalkozó.

Cégnév: Lázók Gábor E.V.
Székhely: 2251 Tápiószecső, HRSZ. 4397.
Adószám:  56515514-2-51
Közösségi adószám: HU 56515514
Nyilvántartási szám: 55169677
Elektronikus elérhető: info@lazokbirtok.com, lazokgabor91@gmail.com,
Telefonos elérhetőség: +36/30 703 4280
Bankszámlaszám: : 11742063-21457036
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Tárhelyszolgáltató adatai:
Sybell Informatika Kft.
Székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
E-mail címe: hello@sybell.hu
Telefonszám: +36 1 707 67 26

2. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog szabályai irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre és a közöttük létrejövő szerződésre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen ÁSZF 2020. május 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Tájékoztatjuk a Felhasználóinkat, hogy a Webáruházban történő vásárláshoz és a Honlap látogatásához a mindenkor hatályos ÁSZF elfogadása szükséges. A Felhasználó, amennyiben ellátogat a Honlapra vagy belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webáruháznak – az ÁSZF­ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Honlap és a Webáruház tartalmának megtekintésére, így kérjük, hogy haladéktalanul hagyja el a Honlapot.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF­et a Felhasználók Honlapon keresztül történő értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató a Honlap felületén közzéteszi. Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhető, illetve kérjük, hogy a Honlapot hagyja el.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Webáruház felületén megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, felhasználása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
A Webáruház működésével, a megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségeken rendelkezésére áll, illetve bővebb információt találhat az ÁSZF alábbi pontjaiban.

3. Szerződéskötéssel kapcsolatos információk

Jelen ÁSZF kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Honlapon található Webáruházon keresztül történik.
A Webáruházon keresztül történő vásárlás, illetve a Webáruházon keresztül igénybe vehető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtására irányuló bármely szerződés kizárólag elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amely szerződés iktatásra nem kerül. A szerződéskötés és a szerződés nyelve a magyar nyelv. Szolgáltató a magyar nyelv nem ismeretéből származó félreértésekért, károkért, felmerülő költségekért nem vállal felelősséget.
Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra nem vonatkozik magatartási kódex, a szerződés nem utal magatartási kódexre.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Szolgáltató részletesen feltünteti a Webáruházban szereplő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termék nevét, leírását, a termékekről fényképet jelenít meg. Az egyes termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, tájékoztató jelleggel illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti esetleges különbözőség miatt.

5. Rendelési információk

Webáruházunkban böngészhet a megvásárolható termékek között. A felsorolt termékekre történő kattintást követően megtekintheti egy-egy termék rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy Szolgáltatóval az ÁSZF 1. pontjában szereplő telefonszámon vagy e-mail címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot.
A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg, futár vagy a Szoláltató munkatársa által történő házhoz szállítással, illetve személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel a Szolgáltató székhelyén .
Webáruházunkban található termékeink ára magyar forintban értendő, bruttó (mindenkor hatályos ÁFÁ-t tartalmazó) árak kerülnek feltüntetésre az egyes termékeknél. A vételár nem tartalmazza a szállítási költséget. A megrendelési folyamat során a pontos szállítási költséget és utánvét esetén az utánvét plusz díját jelzi rendszerünk.
Amennyiben Szolgáltató – különösen valamely technikai ok miatt – téves árat tüntet fel a termék mellett a tőle elvárható gondosság és körültekintő magatartás tanúsítása ellenére, és a termék ára annak – különösen a termék piacán – általánosan elfogadott árától jelentős mértékben eltér (pl. 1,- Ft), úgy Szolgáltató nem köteles a terméket a feltüntetett, téves áron szolgáltatni a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő értékaránytalanságára hivatkozással. Ez esetben Szolgáltató köteles a megrendelést visszaigazoló e-mailben felajánlani a Felhasználó részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét és figyelmeztetni arra, hogy a téves áron történt megrendelést nem tekinti érvényes megrendelésnek. Felhasználót megilleti az ilyen megrendelés esetén a megrendeléstől való elállás joga (ajánlatának visszavonásának joga), amelyet a másik fél részére egyértelmű nyilatkozattal közölni szükséges. Szolgáltató addig nem kezdi meg a szerződés teljesítését és a termék kiszállítását, amíg Felhasználó értesíti arról, hogy a valós áron történő megrendelést elfogadja, vagy a megrendelést lemondja.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen ÁSZF része, a Szállítási információk pont alatt, illetőleg a Szállítás és fizetés nevű dokumentumban találhat bővebb tájékoztatást.

6. Regisztráció

A regisztrációhoz adja meg e-mail címét és kívánt jelszavát, majd kattintson a “Regisztráció” fülre. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató kifejezett elfogadása is. Tájékoztatjuk, hogy e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kizárólag technikai jellegű üzenetet küldjön az Ön részére. Ezt követően a megadott e-mail címre Szolgáltatótól érkezni fog egy automatikus, regisztráció sikerességét visszaigazoló e-mail, amely tartalmazza a felhasználói nevet és fiókjához vezető linket. Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció e-mail címhez kötött, így egy e-mail cím egy alkalommal regisztrálható.
Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció semmiféle kötelezettséggel nem jár.
Ezt követően az alábbi adatokat adhatja meg a Honlap felületén: keresztnevét, vezetéknevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát, amelyet meg is változtathat. A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Ha Ön regisztrált Felhasználó, de elfelejtette jelszavát, használja a “Fiókadatok” fül alatt található “Elfelejtett jelszó” gombot. Ezt követően adja meg felhasználónevét, vagy e-mail címét (azt az e-mail címet, amellyel regisztrált). Szolgáltató ezt követően e-mail-ben küldi el azon linket, amelyre kattintva új jelszót igényelhet a Felhasználó.
A belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a Bejelentkezés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált felhasználóneve és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az oldalt.

A regisztráció törlése

A Felhasználói fiók törléséhez a bejelentkezést követően kérjük, hogy kattintson a képernyő bal oldalán található „Fiók törlése” menüpontra, majd erősítse meg törlési szándékát. Felhívjuk figyelmét, hogy a Fiók törlését követően annak helyreállítására nincs lehetőség.

7. A megrendelés menete

7.1 A Webáruházban feltüntetett termékek közül a kiválasztott terméket a „Kosárba” feliratra kattintva helyezheti kosarába.
A termékeket regisztrációt, illetve felhasználói fiókjába történő belépést követően, valamint regisztráció nélkül is kosarába helyezheti.
7.2 A kosár tartalmát a „Kosár” feliratra kattintva vagy a weboldal jobb felső sarkában található Kosár ikon segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a Kosárba helyezett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti is az adott tételt a Kosárból a termék mellett szereplő piros „X” gombra kattintással. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, azt az előzőek szerint tudja megtenni. Ha Ön mindent rendben talált és a Kosárba helyezett termékek megrendelése mellett döntött, akkor a „Pénztár” gombot megnyomva a következő lépésekkel véglegesítheti a megrendelését. Ezt követően további, számlázási és szállítási adatok megadása szükséges, majd Ön ki tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási, illetve átvételi módot.
7.3 Miután véglegesítette rendelését, a regisztrációkor vagy megrendelésének elküldése előtt megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben a megrendelés elküldésétől legkésőbb 48 órán belül nem kap ilyen levelet, a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot telefonon vagy e-mail útján.
7.4 A megrendelésének folyamatát a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a rendelés állapotával kapcsolatos tájékoztató e-mailek alapján. A megrendeléseit megtalálhatja a felhasználói fiókjában. Minden megrendelés a megrendelést visszaigazoló e-mailben található egyedi megrendelés számmal azonosítható.
7.5. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat, illetve törölni tudja a kosár tartalmát (áthúzott kosár), vagy a Kosárba helyezett termékek mennyiségét is meg tudja változtatni a darabszám pontos beírásával.

8. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e­mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza:

 1.  a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat,
 2.  a számlázási és szállítási információkat,
 3.  a rendelés azonosítóját,
 4.  a rendelés dátumát,
 5.  a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét,
 6.  a termék árát,
 7.  a szállítási költséget, és utánvét esetén annak díját, és
 8.  a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e­mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között abban az időpontban, amikor a visszaigazoló e-mail megérkezik Felhasználóhoz. Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e­mailt. Kérjük, ellenőrizze spam beállításait, illetve a különböző automata mappákat, mert visszaigazoló levelünk emiatt elkerülheti figyelmét.
Ha a Felhasználó a megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére, azonban ezt követően hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Ismételten tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a megrendeléssel és annak visszaigazolásával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre, amelyre a Ptk.-ban és az Elker. tv.-ben foglaltak irányadóak. Ha a szerződés Fogyasztónak minősülő Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és figyelemmel van a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseire.

9. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség megrendelés elküldésére, azonban ezen megrendelések feldolgozása csak az azt követő munkanapon történik. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje a visszaigazolástól számítva a raktáron lévő termékek esetében 7 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, úgy nincs lehetőség rendelést leadni az adott termékre. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

9.1 Teljesítés határideje

Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatja, valamint amennyiben a szerződés a megállapodásuknak, illetőleg annak módosításának megfelelően nem teljesíthető Szolgáltató részéről, a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül visszatéríti.
Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

10. A megrendelt termék ellenértékének fizetési módja

 1.  Banki előre utalással történő teljesítés: ha már Szolgáltató visszaigazolta a megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Az átutalt összeg bankszámlánkon történő jóváírását követően tudjuk rendelését előkészíteni és intézkedni annak kézbesítése iránt. (Bankszámlaszámunkat az ÁSZF 1. pontjában található adatok között is megtalálja, valamint azt a megrendelést visszaigazoló e-mail is tartalmazza.)Bankszámlaszám: 11742063-21457036
  Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
  Jogosult: Lázók Gábor
 2.  Utánvéttel történő fizetés: a terméket az általunk megbízott futárszolgálat, a szállítja ki a megrendelésben megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak szükséges készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.
 3. Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél minden felmerülő költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a terméken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

11. Károsodással kapcsolatos információ

Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni. Amennyiben a csomagoláson, vagy a megrendelt terméken sérülést, hibát vagy hiányosságot észlel, kérjük, vetesse jegyzőkönyvben a kiszállítást végző futárral.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

12. Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő Felhasználó esetében alkalmazhatóak. (A Ptk. 8:1.§ 3. pontja szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)
A fogyasztónak minősülő Felhasználó (a továbbiakban: Fogyasztó) a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül, több termék megrendelése esetén – amennyiben az egyidejűleg megrendelt termékek kiszállítása különböző időpontokban történik – a legutolsó termék kézhezvételétől számított 14 napon belül élhet elállási jogával. A Fogyasztónak az elállást nem kell megindokolnia. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván elállási jogával, úgy ezt a Szolgáltatóval egyértelmű nyilatkozatban köteles közölni. Célszerű postán ajánlott, tértivevényes küldeményben, e-mailben, vagy jelen fogyasztói nyilatkozatminta kitöltésével és megküldésével jelezni Szolgáltató részére elállását. Az elállási jog gyakorlása határidőben érvényesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a fentebb említett 14 napon belül elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó felé annak megérkezését.
Ha a Fogyasztó a vonatkozó jogszabályoknak és jelen ÁSZF tartalmának megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő megtartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt feladja Szolgáltató részére a terméket. Szolgáltató nem vállalja a fogyasztó elállása esetén a termék visszaküldésének költségének viselését, azt a Fogyasztónak szükséges megfizetnie. Felhívjuk figyelmét, hogy a termék utánvéttel nem küldhető vissza a Szolgáltató részére, az ilyen módon visszaküldött terméket Szolgáltató nem veszi át.
Amennyiben a Fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy Szolgáltató az visszaküldött termék kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztónak az általa ellenszolgáltatásként teljesített pénzösszeget. Ez alól kivétel, ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, ekkor Szolgáltató nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Szolgáltatónak tehát a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a Fogyasztó kétséget kizáróan nem igazolta a termék visszaküldését. A két időpont közötti eltérés esetén a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Szolgáltató követelheti a Fogyasztótól a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés ellenértékét és a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését, ezért kérjük, hogy kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára. Ha tehát az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, és újra eladható állapotban, akkor a Fogyasztó kártérítésre kötelezett. Kártérítésre kötelezett továbbá, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy súlyosan gondatlanul idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk. Bárminemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia. Utólagos tartalomhiányért, esetleges sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk.
Kiemelten felhívjuk figyelmét, hogy felbontott terméket nem áll módunkban elfogadni elállás esetén, annak vételárát nem térítjük vissza.
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.

14. Szavatosság

Elöljáróban tájékoztatjuk, hogy Szolgáltató a termékekért jótállást nem vállal.

14.1 Kellékszavatossági jogok

A kellékszavatosságról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159-167.§ szakasza rendelkezik.
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más kellékszavatossági igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni Szolgáltatóval. A közlés késedelméből eredő károkat Fogyasztónak/Felhasználónak kell viselnie. Felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Amennyiben Felhasználó nem minősül a Ptk. szerint fogyasztónak, úgy a felismert hibát késedelem nélkül közölnie kell a Szolgáltatóval, valamint a kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 év alatt évül el.

Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a Fogyasztónak a termék teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének érdekében a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket Szolgáltatótól vásárolta meg. Ennek indoka a Ptk. 6:158.§ szakasza, amely szerint az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Azonban a Szolgáltató részéről helye van ellenbizonyításnak, ha e törvényi vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A kellékszavatossági igények Szolgáltatóval szemben érvényesíthetők az ÁSZF 1. pontjában található elérhetőségek valamelyikén történő kapcsolatfelvétel útján.

14.2 Termékszavatosság

A termékszavatossággal kapcsolatos rendelkezéseket a Ptk. 6:168.-6:170.§ szakaszai szabályozzák. Termékszavatossági igényt csak Fogyasztónak minősülő Felhasználó érvényesíthet.
Fogyasztó a termék hibája esetén – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nyilvánvalóan nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, amely alól kivételt képeznek a szubjektív érzékelésen alapuló tulajdonságok.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy ok fennállását bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termék (bor) specialitása miatt a kellékszavatossági és termékszavatossági igényt kizáró tényezők:
Nem áll módunkban a kellékszavatossági jog alapján igényének helyt adni a következő esetekben:
* ha a palackban borkő, színkiválásból adódó lerakódás látható;
* ha a boron színhiba látható, de a borospalack nyitott állapotban van;
* ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik.
Dugós íz esetén érvényesíthető jogok:
Amennyiben a kézbesítést követően 15 napon belül történő felbontás esetén úgy érzi, hogy „dugós” a bor, küldje vissza részünkre és kicseréljük. A kicserélés feltétele, hogy a palackból legfeljebb 0,5 dl hiányozzon, illetve kérjük, hogy juttassa vissza részünkre postai vagy személyes úton a bort, legkésőbb a vásárlást követő 30 napon belül. Jelen pontban részletezett jogosultság az akciós árú termékekre nem vonatkozik. A visszaküldés költségét és a törésmentes csomagolás felelősségét a Felhasználónak szükséges viselnie.
A termék forgalmazójának/gyártójának adatai:
Lázók Gábor E.V.
Székhely: 2251 Tápiószecső, HRSZ.4397.
Adószám: 56515514-2-51
Nyilvántartási szám: 55169677

15. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

16. Felhasználási feltételek, felelősség

A Szolgáltató megtesz minden elvárható és lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy a Honlap és a Webáruház (jelen pontban a továbbiakban együttesen: Honlap) tartalma a valóságnak megfeleljen, azon naprakész és pontos információk szerepeljenek, illetve, hogy a Honlap megfelelő minőségben elérhető legyen a Felhasználói számára. Sajnos azonban garantálni nem tudja, hogy minden időben, műszakilag teljes mértékben megfelelő formában elérhető legyen a Honlap, mivel előfordulhatnak rajta kívül álló okokból eredő meghibásodások, rendellenességek, továbbá a Szolgáltató akaratából is – különösen karbantartás, javítás, fejlesztés időtartamára – szünetelhet a Honlap elérhetősége.
A Honlap minden Felhasználója köteles betartani látogatása során a vonatkozó jogszabályok és jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá nem sértheti sem a Szolgáltató, sem más természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany személyét, jogait, valamint jogos érdekeit.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen felmerülő, bekövetkező károkért, felmerülő költségekért, illetve veszteségekért vagy elmaradt haszonért, amelyek a Honlap használatából, üzemzavarából, nem megfelelő működéséből származnak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon károkért, költségekért sem, amelyek a Honlapon szereplő információk illetéktelen harmadik személyek által történő megváltoztatásából, törléséből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, az információ rendszerhibával kapcsolatos késedelmes továbbításából erednek.

A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget olyan, más, harmadik személy által létrehozott és közzétett információért, valamint tartalomért, amely a Honlappal kapcsolatos, arra vonatkozik, vagy arra hivatkozik.

Szolgáltató elhatárolódik minden olyan esettől és tevékenységtől, amely során Honlapunkra történő bármely formában feltüntetett vagy elhelyezett utalás található olyan másik weboldalon – vagy más platformon – amelynek működése, működtetése jogellenes, vagy ahol mások jogait vagy személyét sértő, illetve obszcén tartalom kerül feltüntetésre. Szolgáltató fellép minden olyan esettel és tevékenységgel szemben, amelynek következtében a Szolgáltató, vagy jelen Honlap jó hírnevét vagy érdekeit sértő tartalom kerül közzétételre.

A lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel törekszünk arra, hogy a Honlapon feltüntetett valamennyi információ, adat naprakész és pontos legyen. Sajnálatos módon ennek ellenére is előfordulhat, hogy valamely adat – szerkesztési hiba, elírás, vagy más ok folytán – tévesen, hiányosan, vagy nem megfelelő formátumban szerepel.

17. Szerzői jog

A Honlap és Webáruház (jelen pontban a továbbiakban együttesen: Honlap) teljes tartalma, infrastruktúrája, különösen az ott szereplő képek, grafikai, és szöveges tartalmak, ikonok, adatok és más elemek a Szolgáltató tulajdonát képezik és szerzői jogi oltalom alatt állnak, az azokkal kapcsolatos jogok gyakorlására Szolgáltató kizárólagosan jogosult.

A Honlap – személyes használatot meghaladó mértékű – felhasználása kizárólag Szolgáltató kifejezett, előzetes és írásba foglalt engedélyével lehetséges. A Honlap bármely részének, vagy elemének megváltoztatása, átdolgozása, más műbe történő bármilyen – különösen, de nem kizárólagosan elektronikus, nyomtatott, audio, vagy audiovizuális – formátumú illesztése kizárólag a Szolgáltató kifejezett, előzetes és írásbeli engedélyével lehetséges. A jogosulatlan felhasználás bármely formája büntető-és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után.

Különösen tiltott a Honlap egészének vagy bármely részének letöltése, tárolása, másolása, és terjesztése a Szolgáltató kifejezett, előzetes és írásba foglalt engedélye hiányában. Ezen túl egyetlen Felhasználó vagy látogató sem zavarhat, akadályozhat, vagy korlátozhat másokat a Honlap használatában, nem változtathatja meg a Honlap műszaki jellegét az üzemeltető hozzájárulása nélkül, nem zavarhatja meg a Honlap biztonságát, nem küldhet a Honlapon keresztül, illetve a Honlapra kéretlen (spam) üzenetet, vírust, vagy bármely más kártékony programot vagy fájlt.
Szolgáltató jogosult minden jogsértő, veszélyes, illetve kártékony tartalom teljes egészében történő eltávolítására.

Bármely, az előzőekben felsorolt esetből, tevékenységből, magatartásból eredő kár esetén a Szolgáltató jogosult a teljes kárának érvényesítésére, amely magában foglalja a közvetlen károk és minden olyan kiadás, költség érvényesítését, amelyek a kártérítési igény érvényesítésével, a Honlap eredeti és helyes állapotának helyreállításával összefüggésben merültek fel a Szolgáltató oldalán.

A Honlap bármely elemének módosítására, törlésére, kiegészítésére, bővítésére kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Minden, előzőektől eltérő weboldalunkkal kapcsolatos tevékenység jogellenesnek tekintett.

18. Panaszok intézése

Jelen pont rendelkezései a Fogyasztónak minősülő Felhasználótól származó fogyasztói panaszokra vonatkoznak.
Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza merülne fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alább feltüntetett e­mail címen, postai levél útján, vagy telefonon közölheti.
Elérhetőségek:
E-mail cím: info@lazokbirtok.com, lazokgabor91@gmail.com
Telefonszám: +36/30 703 4280
Postacím: 2254 Szentmártonkáta, Szecsői út 2.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 5 évig, a panaszra adott érdemi válaszával együtt megőriz.
Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről. A közlésről történő intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást vagy az e-mail Fogyasztó részére történő elküldését jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Fogyasztót.

18.1 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Fogyasztó számára:
A. Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál,
B. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
C. Online vitarendezési platform igénybevétele,
D. Bírósági eljárás kezdeményezése.
A békéltető testületi eljárásra elsősorban a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az online vitarendezési platform használata Fogyasztó általi regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a Fogyasztó benyújthatja panaszát egy űrlap kitöltésével a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. Az eljárás feltétele tehát az, hogy a Fogyasztó közvetlenül is megkísérelje rendezni a fogyasztói jogvitát a Szolgáltatóval. Az online vitarendezési platformon keresztül az Európai Unió összes hivatalos nyelvén lehetőség van a panasz benyújtására.

19. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató a kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Szolgáltató az általa igénybe vett közreműködő jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett, írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Tájékoztatjuk, hogy önmagában az, hogy a Szolgáltató egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényeges rendelkezésének teljesüléséhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. A Felhasználó számára kedvezőbb, ÁSZF-től való eltérés egyedi esetben lehetséges, és az Szolgáltató mérlegelési körébe tartozó döntésen alapszik, amely döntése más, harmadik személyek által nem támadható meg, illetve velük szemben nem kényszeríthető ki ugyanazon, kedvezőbb irányú eltérés.

Adatvédelmi Tájékoztató

 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a Lázók Gábor E.V. (székhely: 2251 Tápiószecső, HRSZ.4397.., adószám: 56515514-2-51 , nyilvántartási szám: 55169677 ), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) tulajdonát képező www.lazokbirtok.com domain néven elérhető honlapon (a továbbiakban: Honlap) és az ott található webáruházban történő (a továbbiakban: Webáruház) adatkezelésével kapcsolatos információkat tartalmaz.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő Felhasználókat, a Vásárlókat és más érintetteket (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett alapelvekről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintett Felhasználó jogai gyakorlásának lehetőségeiről.
Az Adatkezelő a Felhasználó által tudomására hozott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és jelen Adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően, az etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, tiszteletben tartva a Felhasználó személyhez fűződő és magánszférához való jogát.
Adatkezelő elkötelezett a Felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Honlap Felhasználóinak információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen Adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az info@lazokbirtok.com, vagy a lazokgabor91@gmail.com e-mail címre.
Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.
Szolgáltató jogosult jelen Adatkezelési egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a Honlapon történő közzététellel válnak hatályossá.
Az adatkezelés alapjául szolgáló legfontosabb jogszabályok:

 1. az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR),
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 3. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 4. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 5. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.)

1. Az Adatkezelő személye:
Lázók Gábor E.V.
Székhely: 2251 Tápiószecső, HRSZ.4397.
Adószám: 56515514-2-51
Nyilvántartási szám: 55169677
E-mail cím:info@lazokbirtok.com, lazokgabor91@gmail.com 
Telefonos elérhetőség: +36 30 703 4280

Tárhelyszolgáltató:
Név: Sybell Informatika Kft.
Levelezési cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
E-mail cím:hello@sybell.hu
Telefonszám: +36 1 707 67 26

2. Értelmező rendelkezések

Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Az érintett/Felhasználó hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél/harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. Alapelvek
Adatkezelő felel az alábbi alapelvek betartásáért:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 3. a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 4. gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 5. a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 6. a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

4. Az adatkezelés célja és jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy a Honlap használata, a regisztráció és a Webáruházból történő megrendelés során személyes adatainak megadása önkéntes. Amennyiben Felhasználó nem kívánja megadni személyes adatait, ez semmiféle következménnyel nem jár azon kívül, hogy Felhasználó nem, vagy csak korlátozott mértékben tudja igénybe venni a szolgáltatásainkat. A Honlapon és a Webáruházban megadott személyes adatokat kizárólag addig őrizzük meg, ameddig erre szükség van annak a célnak az eléréséhez, amelynek érdekében az adatot Adatkezelő kezeli. Amennyiben figyelembe kell venni a kereskedelmi és adóügyi jogszabályok által előírt adatmegőrzési időszakokat is, a megőrzési időszak bizonyos adatok esetén akár 10 évre is kiterjedhet. Eltérő megőrzési időszak merülhet fel az Adatkezelő jogos érdekeinek védelme (pl. az adatbiztonság megőrzése, az adatok illetéktelen felhasználásának megelőzése vagy bűnelkövetők elleni eljárás lefolytatása) miatt.

Szolgáltató a részére átadott személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért és valódiságáért kizárólag az azt megadó személy, a Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, vagy ahhoz illetéktelen személyek nem férnek hozzá. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

A GDPR előírásai alapján az adatkezelés jogalapjai:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk 1. a) pont)
 • az adatkezelés szerződés (munkaszerződés) teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1. b) pont)
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl.: NAV lejelentés, bérszámfejtés, felügyeleti adatszolgáltatás) (GDPR 6. cikk 1. c) pont)
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1. f) pont)

5. A Honlapon történő adatkezelés célja és jogalapja

Honlapunk felkeresése és online szolgáltatásaink igénybe vétele rögzítésre kerül. A Felhasználó eszköze (például számítógép vagy mobiltelefon) által használt IP-cím, a dátum és idő, az eszköz böngészőjének típusa és operációs rendszere, valamint a felkeresett oldalak kerülnek rögzítésre. Az adatokat az adatbiztonság, illetve online szolgáltatásaink optimalizálása és javítása érdekében gyűjtjük. Az adatkezelés jogalapját jelen esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdés b) pontja jelenti, vagyis az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése képezi, mivel Adatkezelő jogos érdeke, hogy óvja Honlapját és fejlessze a Felhasználók részére nyújtott szolgáltatásait.

Ezen túlmenően kizárólag akkor történik személyes adatok kezelése, tárolása, ha azokat Felhasználó önkéntesen, például regisztráció során hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése céljából hozza Adatkezelő tudomására. Adatkezelő megfelelő műszaki óvintézkedéseket tett annak biztosítása érdekében, hogy a regisztrációhoz vagy egyéb szolgáltatásokhoz történő bejelentkezéskor kódolva, vagyis illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok.

A) A Honlapon történő regisztráció

Regisztráció során a következő adatokat szükséges megadni a Szolgáltató részére:

 1. elsősorban a felhasználó e-mail címe,
 2. használni kívánt jelszava

A regisztráció elküldése előtt Felhasználónak szükséges nyilatkoznia arról, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit megismerte, azokkal teljes egészében egyetért és hozzájárul adatainak kezeléséhez.
Önmagában az e-mail cím megadásával Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő kizárólag technikai jellegű e-mail üzenetet küldjön részére.
A megadott személyes adatok megváltoztathatók a Felhasználói Fiókba történő belépés után, ezeket a “Fiókadatok” menüpontban tudja módosítani.
A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Felhasználói Fiókja létrehozása és fenntartása céljából kerül sor abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info. tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja ez esetben.
A személyes adatok megadása nem kötelező, továbbá a személyes adatok megadása nem szükséges jogszabályi vagy szerződéses követelmények teljesítéséhez. Amennyiben Felhasználó nem bocsátja rendelkezésünkre a személyes adatait, az semmilyen következménnyel nem jár Felhasználóra nézve, mindössze azzal, hogy a Honlapon nem jön létre regisztrált Felhasználói Fiók a Felhasználó részére.
A Felhasználó regisztráció során megadott személyes adatait kizárólag Felhasználói Fiókja megszüntetéséig tároljuk. Felhasználói Fiókját Ön a tudja törölni a … linkre kattintva, majd itt válassza a Személyes adatok törlése gombot. Amennyiben Felhasználó fenti módon megszünteti fiókját, személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a megszüntetést követően többé nem fogja tudni használni a Felhasználói fiókját, az nem visszaállítható. A Felhasználói Fiók törlése, és ezzel kapcsolatban a megadott személyes adatok törlése nem érinti a Felhasználó más, hozzájárulása alapján vagy egyéb jogalap szerinti adatainak kezelését.
Adatkezelő – fentieken túl – az adatokat Felhasználó írásbeli kérelmére, illetve 5 év felhasználói inaktivitás után törli a rendszeréből, egyéb esetekben az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tart.

B) Webáruházunk használata során megadott személyes adatok

A www.lazokbirtok.com címen található Webáruház regisztráció nélkül is használható, a Webáruházban feltüntetett termékek nem regisztrált Felhasználóként is megrendelhetőek.

A megrendelés teljesítéséhez a következő adatokat szükséges megadnia:

 1.  keresztnév,
 2.  vezetéknév,
 3.  lakcím (ország, irányítószám, megye, helységnév, utca, házszám),
 4.  telefonszám,
 5.  e-mail cím.

Amennyiben lakcímétől eltérő szállítási címre kéri kiszállítani a megrendelt terméket, szükséges megadnia a szállítási címet és a következő adatokat:

 1.  keresztnév,
 2.  vezetéknév,
 3.  szállítási cím (ország, irányítószám, megye, helységnév, utca, házszám).

Az e-mail cím megadása szükséges a Webáruházban leadott megrendelések visszaigazolásához és egyéb kapcsolattartáshoz is.
A Webáruházban a megrendelés során megadott személyes adatok kezelésére a megrendelések azonosítása, a termékek kiszállítása céljából, vagyis a Felhasználóval való szerződéskötés és a létrejött szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját ez esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja.
A személyes adatok megadása önkéntes alapú, azonban ahhoz, hogy létrejöhessen Adatkezelő és Felhasználó között egy szerződés és azt Adatkezelő megfelelően teljesíthesse, Felhasználónak szükséges megadnia a fentebb felsorolt személyes adatait. A Felhasználó személyes adatai nélkül nem lehetséges feldolgozni megrendelését és nem jöhet létre a szerződés sem.
Az adatokat a Ptk. szerinti általános elévülési idő, azaz a szerződés teljesítésétől számított 5 évig őrizzük meg.

C) Számla kiállításával kapcsolatban történő adatkezelés

Az adatkezelés célja jelen esetben a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
A Felhasználó személyes adatainak jogszabályi kötelezettség alapján történő kezelésének és tárolásának és hatóságok részére történő továbbításának a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése és az számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) biztosítja.
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

D) Az áru kiszállításához kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben Felhasználó és Adatkezelő szerződést köt, Felhasználó megadott adatait a Szállítási Információkban (link) található futárszolgálat (aki Adatfeldolgozói minőségben kezeli Felhasználó adatait, erről bővebben lásd: 6. pont) részére adja át Adatkezelő annak érdekében, hogy Adatkezelő megbízásából ki tudják szállítani a Felhasználó által megrendelt terméket. Ezen adatkezelés a Felhasználóval létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, és jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. A Felhasználó személyes adatait kizárólag a megrendelt árucikkek kiszállításáig kezeli és tárolja a futárszolgálat, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a futárszolgálat számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

E) Feliratkozás hírlevélre

Bármely Felhasználó feliratkozhat hírlevelünkre a Honlapon a Felhasználói Fiók regisztrációja során, vagy azt követően is. Amennyiben Felhasználó feliratkozott és hozzájárult ahhoz, hogy hírlevelet küldjünk a részére, Felhasználó e-mail üzenetet fog kapni Adatkezelőtől a megadott e-mail címére.
A regisztráció során vagy a későbbiekben megadott személyes adatok kezelésére a hírlevélnek a Felhasználó e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha Felhasználó hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja.
A hírlevél küldésének és ezzel összefüggésben a Felhasználó adatainak kezelésének célja a Felhasználók értesítése a Honlapon működtetett Webáruházban bevezetett akciókról és más fontos információkról.
Felhasználó hírlevéllel összefüggésben kezelt személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg a hírleveleink alján megtalálható “Leiratkozás” linkre kattintva le nem iratkozik a hírlevélről, vagy e-mailben nem jelzi leiratkozási szándékát Adatkezelő felé az info@lazokbirtok.com vagy a lazokgabor91@gmail.com e-mail címen.
Amennyiben Felhasználó leiratkozik, azon személyes adatai, amelyeket a hírlevélre feliratkozás során adott meg, indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy személyes adatainak törlését követően nem fog Adatkezelőtől, illetve a Webáruházból több hírlevelet vagy vásárlási kedvezményről szóló értesítést kapni.

F) Szavatossági ügyintézés

Az adatkezelési folyamat a szavatossági igények kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön szavatossági igényt jelent be Adatkezelő részére, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen az igények kivizsgálásához, valamint azok jogossága esetén azok teljesítéséhez.
Adatkezelő ennek körében a Felhasználó/Vásárló nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, valamint a Felhasználó által igénybejelentésében esetlegesen megadott további adatait kezeli.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének 1. b) pontja, azaz az adatok kezelésére a szerződés teljesítéséhez szükséges.
A szavatossági igénybejelentéseket és az ezekben közölt személyes adatokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdése alapján 5 évig őrizzük meg.

G) A Honlapon található sütik és nyomon követés

Adatkezelő annak érdekében, hogy Felhasználói számára kedvezőbbé tegye a Honlap és a Webáruház látogatását, és lehetővé tegyen bizonyos funkciók használatát, úgynevezett „sütiket” használ. Ezek kis szövegfájlok, melyek a Felhasználó eszközén kerülnek tárolásra. Egyes Adatkezelő által használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik). Más sütik a Felhasználó eszközén maradnak és lehetővé teszik Adatkezelő számára, hogy felismerjék a Felhasználó böngészőjét a következő látogatás alkalmával (állandó sütik). Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről és eldönthesse, hogy elfogadja-e a sütiket vagy bizonyos esetekben, vagy általában elutasítsa a sütiket. Bővebb információt internetböngészője Súgójában találhat. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el a sütiket, a Honlap és Webáruház használhatósága korlátozott lehet, bizonyos funkciók elérhetetlenek lehetnek.
Ha a Felhasználó különböző eszközöket használ a Honlap és a Webáruház megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép, stb.) kérjük, győződjön meg róla, hogy minden egyes böngésző ezeken az eszközökön az Ön felhasználói igényeinek megfelelően került-e beállításra.
A Honlap első alkalmával való látogatásakor felugró ”sütitájékoztatónk” elfogadásával a Felhasználó hozzájárul az adatok sütiken keresztül történő kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja.
Adatkezelő a Honlapon a Google Inc. („Google”) által biztosított Google Analytics internetes elemző szolgáltatást veszi igénybe, amely működése során sütiket használ. A sütik által a Felhasználó weboldalhasználatával kapcsolatban létrehozott információk Google-szerverre kerülnek, és ott tárolják őket. A Google a Honlap üzemeltetőjének, vagyis Adatkezelő megbízásából ezen információk alapján értékeli a Felhasználó weboldalhasználatát, és weboldalaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt Adatkezelő számára. A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával a Felhasználó elutasíthatja a sütik használatát, valamint megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és a Felhasználó weboldalhasználatára vonatkozó adatokat (beleértve az IP-címet is). Ehhez töltse le és telepítse a következő linken található beépülő böngészőmodult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

H) Hozzájárulás visszavonása

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján) alapul, a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása írásban tehető meg Adatkezelő 1. pontban feltüntetett elérhetőségein keresztül.

6. Adatfeldolgozók igénybevétele

Adatkezelő az adatokat az alábbi címzetteknek adhatja át:
– Adatkezelő munkavállalói, munkatársai – jelenleg ilyen nincs, amennyiben a jövőben lenne, jelen Adatkezelési tájékoztató frissítésre kerül;
– szerződött futárszolgálat (Adatfeldolgozó);
– könyvelőiroda (Adatfeldolgozó);
– hatóságok, bíróság, felügyelet.

A fenti címzetteknek Adatkezelő kizárólag azokat az adatokat adja át, amelyek feltétlenül szükségesek és indokoltak a feladatok ellátásához.

Tájékoztatjuk, hogy a fentieken túl személyes adatot nem közlünk harmadik személyekkel, kivéve, ha azt törvény kötelezővé teszi.

7. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a tudomására hozott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg a létrejövő szerződéssel kapcsolatosan igény érvényesíthető vagy jogszabály megőrzési kötelezettséget ír elő, illetve hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
A vásárlásról kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Egyéb esetekben a feltétlenül szükséges időtartamig kerülnek megőrzésre a személyes adatok, amely időtartamok az egyes adatkezeléseknél fentebb találhatók.

Egyebekben az egyes adatkezelési céloknál feltüntetettek az irányadók.

8. Az érintett személy jogai adatainak kezelésével összefüggésben

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, bármikor az Adatkezelőhöz fordulhat az 1. pontban található elérhetőségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Önt a következő jogok illetik meg:

1. Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
Az érintett jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelésről, amelyre Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül kell tájékoztatni az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Az adatkezeléssel kapcsolatban a tájékoztatás iránti kérelmeket Adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségein lehet benyújtani. Adatkezelő készséggel áll a munkatársak rendelkezésére az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás nyújtásában.
Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán vagy az igény teljesítését megtagadja, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

2. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljáról;
b) az érintett személyes adatok kategóriáiról, a kezelt adatokról;
c) azokról, akik részére adattovábbítás történik;
d) az adatok tárolásának időtartamáról (meghatározási szempontjairól);
e) az érintettnek joga van kérni a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését, zárolását vagy korlátozását, illetve tiltakozhat az adatok kezelése ellen;
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást, ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

3. Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk):
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
4. A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk):
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére – a kötelező adatkezelés kivételével vagy ha az már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez – az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje abban az esetben, ha jogszabály ezt előírja.
5. Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk):
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
6. Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
7. Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az adatkezelés jogalapja az alábbiakon alapul:
a) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
b) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
8. Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk),
9. A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás valamely jogszabály rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

9. Jogorvoslati lehetőségek
Önnek, mint érintettnek az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan:

 1.  További felvilágosítást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein.
 2.  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé panasszal élhet.

A NAIH elérhetőségei:
Cím: 1125 Budapest, Széchenyi Erzsébet fasor 22/c.,
Tel.: +36-1-391-1400,
Fax: +36-1-391-1410,
Internet: www.naih.hu,
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

C. Bírósághoz fordulhat.
A NAIH eljárásának kezdeményezése mellett az érintettnek lehetősége van a jogérvényesítés érdekében bírósági utat is igénybe venni. A pert megindíthatja a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt, erről további információ a www.birosag.hu internetes oldalon található.
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az Adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

10. Adatbiztonság

Az adatbiztonság érdekében az adatokat Adatkezelő védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelő az adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
Adatkezelő a papír alapú dokumentumokat a székhelyén zárt helyen őrzi és csak azok a munkavállalók férnek az adatokhoz, akik jelen szabályzat alapján erre jogosultak. Az elektronikusan rögzített és tárolt adatokat Adatkezelő zárt informatikai rendszereiben tárolja.
Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő jelenleg nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.
Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelőnél nem tevékenykedik adatvédelmi tisztségviselő, mert nem tartozik a GDPR 37. cikkelye alá.
Adatkezelő az adatokat Európai Unión kívül (harmadik országba) és nemzetközi szervezetek részére nem továbbítja.

Szállítási és Fizetési Információ

 

1. Fizetés:

 1. Banki előre utalással történő teljesítés: ha már Szolgáltató visszaigazolta a megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot. Kérjük, hogy a megrendelés azonosító számát minden esetben tüntesse fel az átutalás közlemény/megjegyzés rovatában. Az átutalt összeg bankszámlánkon történő jóváírását követően tudjuk rendelését előkészíteni és intézkedni annak kézbesítése iránt.
 2. Bankszámlaszám: 11742063-21457036
  Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
  Jogosult: Lázók Gábor E.V.
 3. Utánvéttel történő fizetés: a terméket az általunk megbízott futárszolgálat szállítja ki a megrendelésben megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak szükséges készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza.

2. Kiszállítás

A Webáruházunkhoz érkezett megrendeléseket a futárszolgálat, valamint esetlegesen Szolgáltató kézbesítik. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8 és 18 óra között.

Szállítási címként célszerű olyan címet megadnia, ahol a fentebb megjelölt időszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény ellenértékének és a szállítási díjnak, valamint az utánvétel díjának a futár részére való teljesítését.
Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a Megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban elindítani.

Szállítási díjak:

Rendelt mennyiségHázhozszállítás  csomagautomata 
1 karton (6 palack)8000g-ig3200.-Ft1800.-Ft 
    
    
    

Utánvételes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj (550 Ft) hozzáadódik.

Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdései esetén a Szolgáltató alább megadott elérhetőségein rendelkezésére áll.

Elektronikus elérhetőség: info@lazokbirtok.com, lazokgabor91@gmail.com;

Telefonos elérhetőség: +36/30 703 4280

Szállítási határidő

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelést visszaigazoló e-mail megérkezésétől, előre utalással történő fizetés esetén az átutalt összeg bankszámlán történő jóváírásától számított 7 munkanapon belül kerül kiszállításra a megrendelése. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron a rendelésben megadott email címre küldünk további tájékoztatást.

Személyes átvételi lehetőség választása esetén a csomagja 5 munkanapon belül készül el, a csomag elkészültéről e-mail vagy SMS útján értesítjük.

Károsodással kapcsolatos információ

Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni. Amennyiben a csomagoláson, vagy a megrendelt terméken sérülést, hibát vagy hiányosságot észlel, kérjük, vetesse jegyzőkönyvben a kiszállítást végző futárral.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Panaszkezelés

Jelen pont rendelkezései a Fogyasztónak minősülő Felhasználótól származó fogyasztói panaszokra vonatkoznak.

Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza merülne fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alább feltüntetett e­mail címen, postai levél útján, vagy telefonon közölheti.

Elérhetőségek:
E-mail cím: info@lazokbirtok.com, lazokgabor91&gmail.com

Telefonszám: +36/30 703 4280

Postacím: 2254 Szentmártonkáta, Szecsői út 2.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 5 évig, a panaszra adott érdemi válaszával együtt megőriz.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről. A közlésről történő intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást vagy az e-mail Fogyasztó részére történő elküldését jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Fogyasztót.

18.1 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Fogyasztó számára:

 1. Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál,
 2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése,
 3. Online vitarendezési platform igénybevétele,
 4. Bírósági eljárás kezdeményezése.

A békéltető testületi eljárásra elsősorban a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

 

Az online vitarendezési platform használata Fogyasztó általi regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a Fogyasztó benyújthatja panaszát egy űrlap kitöltésével a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. Az eljárás feltétele tehát az, hogy a Fogyasztó közvetlenül is megkísérelje rendezni a fogyasztói jogvitát a Szolgáltatóval. Az online vitarendezési platformon keresztül az Európai Unió összes hivatalos nyelvén lehetőség van a panasz benyújtására.